Logo Anja Hagen Communicatie in Hilversum
Redactie werkt

Wat doet een web- en/of eindredacteur?

Voorpagina Eigen Haard Jaarverslag 2019

(EIND)REDACTEUR: JAARVERSLAG 2019 WONINGCORPORATIE EIGEN HAARD

Januari 2020 ging ik aan de slag met het jaarverslag 2019 van woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam Sloterdijk. Een klus om mij in vast te bijten, mij op het lijf geschreven.   
 

De onderdelen van het jaarverslag voor de website ontving ik via de documenten database SharePoint en verwerkte ik in het CMS Sitecore: koppen en format toepassen, slogans schrijven, beeldmateriaal opzoeken, bewerken en plaatsen, verregaande redactie op alle tektsten en ordenen van de webstructuur. Ik maakte een schematisch overzicht in Excel. Het is een document van ruim 90 pagina's.


Het bijbehorende bestuursverslag heb ik aangescherpt, diverse malen geredigeerd en format, kolommen en tabellen 'goedgezet'. In totaal 39 pagina's tekst.


Bijkomend plezier van dit werk is de inkijk in de totale organisatie en het contact met diverse medewerkers over hun werkzaamheden. Voor technische ondersteuning stond UseLab garant. 

Landingspagina website Keigaaf 2020 van beeldhouwer Peggy Eras.

WEBREDACTEUR: KEIGAAF 2020

Maart 2020 kreeg ik van beeldhouwer Peggy Eras het verzoek om haar website te restylen en alle content te herschrijven.  
 

KEIGAAF 2020 is een website geworden met een gelaagde opbouw in het zeegroene blauw naar de eigen kleursmaak van Peggy. De collectie beelden die momenteel te koop zijn, staan overzichtelijk in de fotogallerij. 


De website is gemaakt in het CMS van one.com. Deze provider biedt een toegankelijke fotoshopapplicatie met alleen de hoognodige tools. Ook het manipuleren van de vormgeving  voor zowel mobiel als laptop is effectief en eenvoudig. 


Peggy koos voor een beperkt aantal pagina's die vanaf de homepage aanklikbaar zijn. De video en het antwoord op de vraag 'Waarom Beeldhouwen' zijn treffend: www.peggyeras.nl 

Vanaf 2018 ben ik redacteur/bladmanager van het wijkblad *je Meent het* en werk ik samen met de eindredacteur.
 

Het is een uitgave van de Stichting Hilversumse Meent. Wij belichten alle wijkactiviteiten, interviewen meentbewoners, stellen vragen aan hulpverleners en volgen de bestuurlijke activiteiten.


De Hilversumse Meent is een wijk van de gemeente Hilversum met ongeveer 4100 inwoners. De wijk ligt buiten Hilversum en Bussum, midden in de natuur. 


We produceerden 10 bladen per jaar, 36 pagina's full colour, voor 2.000 leden in de Hilversumse Meent. In deze producties werk ik nauw samen met de vormgever en ben de linking pin naar de eindredacteur.


Cover wijkblad *je Meent het* voor de Hilversumse Meent.

BLADMANAGER: *JE MEENT HET*

Cover Nederlandse uitgave verenigingsmagazine LION

BLADMANAGER: LION MAGAZINE

Van 2008 tot 2017 was ik bladmanager en eindredacteur van het verenigingsmagazine Lion, de Nederlandse uitgave van Lions Clubs International.


Het team bestond uit de hoofdredacteur, bladmanager/eindredacteur en zes redacteuren. We produceerden 10 bladen per jaar, 48 pagina's full colour, voor 12.000 leden in Nederland.


Grote artikelen redigeerde ik en kortte ik in. Klein ingezonden nieuws liet ik zo veel mogelijk in tact uit respect voor de schrijvers.

EINDREDACTIE: ZEKER ZIJN VAN JE ZAAK!

Tineke de Vries vroeg mij in maart 2016 om haar te helpen bij het schrijven van het boek ‘Zeker zijn van je zaak! Zelfstandige Ondernemer, hoe organiseer je dat?’
 

En dat deed ik. Wij deden dat. En met veel plezier. Wrang en pijnlijk was het plotselinge overlijden van Tineke in augustus 2016. Een genadeloze kanker stak de kop op en velde haar binnen 14 dagen.

Tijdens de boekpresentatie in september 2016 vertelde ik over het schrijfproces, de samenwerking met Tineke. Het doorwrochte werken aan goede zinsconstructies, schrappen van ‘dubbelingen’ en ontkenningen. Het overleg over de tone of voice, de structuur, titels en tussenkoppen in de tekst.

Het werk ‘liep’ als een trein. Niet eerder werkte ik met zoveel plezier samen. Maar wat nu te doen met mijn voor- genomen marketingplan? Feit is, het was gewoon werk. Onverlet de zeer pijnlijke afloop. Gaat marketing nu te ver? Of toon ik op deze manier ook mijn professie, mijn ambacht?

Foto van Marcel tijdens de dialyse bij Dianet in Amsterdam.

CAMPAGNE: NIER VOOR MARCEL

In 2017 deed ik een wanhopige oproep: willen jullie meehelpen en het bericht verspreiden dat mijn zoon Marcel héél erg een nier nodig heeft?


Ik was zelf als donor afgewezen. Ik kon niets anders meer doen dan deze oproep te verspreiden! Ik maakte een website, ontwikkelde een flyer, schreef tal van blogs, zorgde dat er interviews kwamen, zorgde voor traffic op Facebook en LinkedIn en hield de statistiek bij.Marcel is op woensdag 17 januari 2018 getransplanteerd met de nier van zijn tante Sonja. Het gaat met hen beiden goed.

Foto van Socrates: 'ik denk niet iets te weten, als ik niets weet.'

SOCRATISCH GESPREK

Sinds 2016 ben ik socratisch gespreksleider. Opgeleid bij Dries Boele en Hans Bolten. Een socratisch gesprek is een gemeenschappelijk denkgesprek, waarin luisteren en vragenstellen centraal staan.

 

Je onderzoekt wat jij en de ander denkt en zegt en waarom. Oordelen wordt uitgesteld totdat de feiten boven tafel zijn. De manier, de kunst van het vragenstellen zie je terug in mijn manier van interviewen en in mijn dagelijkse leven. Eens in de 4 - 6 weken organiseer ik in privé een socratisch gesprek met 4 - 5 gasten. Wil je ook uitgenodigd worden? Stuur me een mail: hagenanja@hotmail.com

Het uitgangspunt van Socrates was dat je inzicht verwerft door zelf na te denken.

Hij probeerde iemand tot inzicht te laten komen door een gesprek:

vragen stellen, iemands eigen voorbeelden en ervaringen onderzoeken, analyseren enz. Hoe ging dat dan? Wat deed je toen? En waarom? Kon je het ook anders doen?

© Copyright 2020. All Rights Reserved Anja Hagen Communicatie.