Scrummen

Ach, communiceren, dat kan toch iedereen


Het vooroordeel ‘ach, communiceren, dat kan toch iedereen’ is hardnekkig. Een afdeling Communicatie schuift nog steeds als laatste aan tafel bij managementteams (MT). Terwijl het MT een belangrijke opdrachtgever van communicatieproducten is.


Tijdige, relevante communicatie kán alleen gemaakt worden door vaklui. Heb ik uw aandacht? Het woord ‘vaklui’ is niet flauw bedoeld, maar geeft een stevige en ambachtelijke achtergrond weer. Vaklui zijn in dit geval hoogopgeleide communicatieprofessionals die hun vak bijhouden en veranderingen volgen.


En ik blijf bij. Want hoe lever je anno 2017 tijdige, relevante communicatieproducten? Ik kwam een andere manier van werken tegen: Reflectieve Communicatie Scrum (RCS). Scrummen is een flexibele aanpak om sámen met je opdrachtgever dynamische communicatietrajecten uit te werken: efficiënt, realistisch en accountable. Vooraf geschreven communicatieadviesrapporten kunnen in de prullenbak: niet meer doen.


Met je team en de opdrachtgever stel je vast wat de opdracht is, welk werk daarbij hoort, hoeveel tijd dat kost en wie het werk uitvoert. Iedere week kom je in een ‘scrum’ bij elkaar: afstemmen, zijn we nog op de goede weg, is dit wat de opdrachtgever voor ogen heeft (en die opdrachtgever staat er dus met zijn neus bovenop!) en hoe verder. Een scrum is een korte stand-up meeting, bekend uit de rugbysport: koppen bij elkaar, konten naar achter, hoe gaan we ‘t doen en sprinten!


In plaats van met een rapport in de hand de planning te volgen en achteraf te evalueren, komt deze aanpak direct tegemoet aan wijzigingen en is zichtbaar accountable, financieel én als team. Je sprint als met ware met je team en de opdrachtgever iedere week door het werk. Onlangs volgde ik een scrumtraining bij de Van Ruler Academie. Om bij te blijven…


Dus ja, inderdaad: communiceren kunnen we allemaal, maar hoe en wanneer krachtig te communiceren is een vak. Staat uw businessplan of issue in de steigers en komt het aan op communicatie? Laat uw communicatie en timing dan eens toetsen door een professionele buitenstaander.