Redigeren

Redigeren is mijn vak, maar wanneer gaat marketing te ver?Tineke de Vries vroeg mij in maart 2016 om haar te helpen bij het schrijven van het boek ‘Zeker zijn van je zaak! Zelfstandige Ondernemer, hoe organiseer je dat?’ En dat deed ik. Wij deden dat. En met veel plezier. Wrang en pijnlijk was het plotselinge overlijden van Tineke. Een genadeloze kanker stak de kop op en velde haar binnen 14 dagen. Het boek was wel af. En gedrukt.


Tijdens de boekpresentatie werd Tineke’s bijzondere manier van samenwerken gememoreerd. Haar zoon en vormgever vertelde over haar perfectionisme en moedige vastberadenheid. De meelezers waren er en zij beaamden het plezier en de passie van Tineke. En de marketeer en de boekhouder, de experts bij wie Tineke haar ‘specifieke’ input voor het boek ophaalde, vertelde over haar professionaliteit. En ik?


Ik heb verteld over het schrijfproces, de samenwerking met Tineke. Het doorwrochte werken aan goede zinsconstructies, schrappen van ‘dubbelingen’ en ontkenningen. Het overleg over de tone of voice, de structuur, titels en tussenkoppen in de tekst. Ik vroeg haar kritisch: ‘Wie is nou die doelgroep, wat willen die zelfstandige ondernemers van je weten, en noem mij je eigen verhalen als ondernemer. En graag ook nog wat humor erbij!’


Het werk ‘liep’ als een trein. Niet eerder werkte ik met zoveel plezier samen. Maar wat nu te doen met mijn voorgenomen marketingplan om dit juweeltje van vakmanschap en samenwerking over het voetlicht te brengen? Feit is, het was en blijft een klus. Onverlet de zeer pijnlijke afloop. Gaat marketing nu te ver? Of werkt het juist averechts om op deze manier mijn professie, mijn ambacht te tonen?